Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku
rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępna jest w zakładce Dokumenty lub w oddziale przedszkola. Termin składania dokumentów upływa 31 marca br.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola:
15-26 lutego 2021 r.

art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)